Domácí (individuální) vzdělávání ve školním roce 2024/25

Ve školním roce 2024/25 nebudeme z kapacitních důvodů přijímat žádné nové děti do domácího vzdělávání v naší .

Předškoláky do individuálního vzdělávání v  přjímáme neomezeně (protože v MŠ se děti v individuáním vzdělávání nezapočítávají do kapacity, takže nejsme ničím limitováni). Podrobnější informace o tom, jak u nás IV probíhá, naleznete zde.

Žádost o přijetí a oznámení o IV můžete do konce dubna posílat na adresu MŠ a ZŠ Na rovině v Chrudimi, Na Rozhledně 766, 537 01 Chrudim, nebo datovou schránkou na fk9nkf6

Montessori názorně

Srdečně Vás zveme na kurz Montessori názorně, kde budou v průběhu čtyř setkání představeny pomůcky z českého jazyka a matematiky. Práci s pomůckami si budete moct sami vyzkoušet.

Jednotlivá setkání budou trvat od 16:30 do 19:30 a uskuteční se v prostorách ZŠ Na rovině, Na Rozhledně 766 v Chrudimi, v prvním patře budovy školy.

Přihlašovat se můžete na: https://forms.gle/LmXhe3NSU8k7GYz66.

Cena pro rodiče dětí MŠ a ZŠ Na rovině je 800,- pro ostatní 950,-. Částku zasílejte na účet č.: 2200649284/2010 k platbě napište do poznámky své jméno a příjmení a doplňte MONTE KURZ. Každý zájemce, který má zaplaceno, je považován za přihlášeného. Kapacita kurzu je omezená, přihlašujte se do 27. 3. 2024.

Budeme se na Vás moc těšit!

Klára Málková a Marika Podhájecká, lektorky kurzu

Proč jsme se nezapojili do dnešní stávky?

Protože jde o systém financování státních škol, který je od financování škol nestátních velmi odlišný. A o narovnání podmínek financování nestátních škol tato stávka není…

Rodiny našich žáků jsou znevýhodněny dlouhodobě a hned několikrát. Stát nestátním školám nepřispívá na provoz a údržbu budovy ani na nákup pomůcek. Dokonce i obědy mají naše děti dražší. Na samotné vzdělávání žáků (tedy také na mzdy učitelů i nepedagogických pracovníků) stát nestátním školám přiděluje trvale nižší díl, přestože rodiče žáků nestátních škol odvádí státu daně stejně jako rodiče žáků škol státních a přesto, že nestátní školy mají stejné povinnosti jako školy státní.

Ačkoli dostáváme od státu nižší dotace, které dorovnáváme příspěvkem od rodičů (školným udržovaným na nezbytném minimu), zajišťujeme kvalifikovanou výuku, dělíme hodiny, inovujeme, organizujeme celou řadu výjezdů atd.

Náš nesouhlas s přístupem státu ke vzdělávání a k aktérům ve vzdělání vyjadřujeme právě tím, že zřizujeme a provozujeme školu, kde se spolu s ostatními učiteli snažíme žákům zajišťovat kvalitní a moderní vzdělávání i v nerovných podmínkách.

Zřizovatelka MŠ a ZŠ Na rovině Jana Hrázská

(Část textu je se souhlasem autorů převzata z vyjádření Hořického gymnázia a Gymnázia Přírodní škola, kterým se podařilo vystihnout i mé myšlenky. Díky!)

Kurz Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet

Lektorky: Mgr. Kateřina Šafránková, Mgr. Květa Krüger z Kritické myšlení, z. s., autorky knihy Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet

Osvědčený kurz pro učitele mateřských škol a elementaristy ze ZŠ. Naučíte se pracovat s dětmi ve věku 4 – 8 let tak, abyste rozvíjeli jejich předčtenářskou a raně čtenářskou gramotnost a kritické myšlení. Všechny lekce jsou opakovaně vyzkoušené s dětmi ve školách a školkách. Získáte materiály, které můžete hned využít (naskenované obrázky z knih, texty, otázky, aktivity).

Jaké metody si osvojíte (ve variantě pro děti, které nečtou a nepíšou nebo jen trošku): pětilístek, řízené čtení, životabáseň, černá ovce, zpřeházené věty/obrázky, záznam odhadu

Získáte tipy na zajímavé knihy pro děti v tomto věku.
Uvidíte, jak smysluplně pracovat v třífázovém modelu E – U – R.
Zjistíte, jak k rozvoji čtenářské gramotnosti využívat obrázky a videa.
Dozvíte se, co je nosná myšlenka textu a proč se jí s dětmi zabývat.
Ukážeme vám aktivity s knihami, které si děti zamilují.

Termíny: 1. – 2. 12. 2023 a 1. – 2. 3. 2024 (celkem 24 hodin)

Čas setkání: pátky od 15 do 18:30, soboty od 8:30 do 15:30

Místo konání: MŠ a ZŠ Na rovině v Chrudimi, Na Rozhledně 766. Přespání je možné domluvit přímo ve škole (100 Kč / noc).

Cena kurzu: 4.900 Kč.

Účastníci získají Osvědčení o absolvování kurzu nebo potvrzení o účasti. Seminář je akreditován MŠMT.

Přihlásit se můžete na mailu: marika.podhajecka@narovine.eu

Zahájení školního roku 2023/24

K zahájení školního roku, ve kterém se budeme věnovat Chrudimi, České republice, Evropě a všem ostatním kontinentům, jsme se sešli na školní zahradě u mapy světa. Napsali jsme dopisy do různých Montessori škol od Japonska po Rio de Janeiro a nyní budeme čekat na odpovědi…

Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2023/24

Do MŠ Na rovině byly přijaty děti s kódem: 23 MS 1, 23 MS 2/IV, 23 MS 3, 23 MS 4, 23 MS 5, 23 MS 6, 23 MS 7, 23 MS 8, 23 MS 9, 23 MS 10/IV, 23 MS 11/IV, 23 MS 12/IV, 23 MS 13/IV, 23 MS 14 (IV je symbol pro děti přijaté do domácího vzdělávání)

Zápis do MŠ pro školní rok 2022/23

Do denní docházky v MŠ Na rovině byly zapsány děti s kódem: 22 MS 5, 22 MS 6, 22 MS 7, 22 MS 9, 22 MS 10, 22 MS 12, 22 MS 13, 22 MS 14, 22 MS 16, 22 MS 17

Do IV v MŠ Na rovině byly zapsány děti s kódem: 22 MS 1 IV, 22 MS 2 IV, 22 MS 3 IV, 22 MS 4 IV, 22 MS 8 IV