Žeňa Krejčíková

Tel. 775 013 035
e-mail: jevgenie.krejcikova@narovine.eu

Dosažené vzdělání:
2003 – 2007

SOŠ cestovního ruchu – management cestovního ruchu, Pardubice

Další vzdělávání:
2009
FCE zkouška, certifikát z anglického jazyka (Jazyková škola Twin Towers, Londýn)
2015
Muzikoterapie (Akademie Alternativa s. r. o.) – zatím nedokončeno
2016
Kurz Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet (Kritické myšlení, o.s.)
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (Institut vzdělávání pracujících v domácnosti)
2018
P. E. T. ​- výchova bez poražených podle Thomase Gordona (Gordon institut)
2021
Studium pro asistenty pedagoga (Obchodní akademie Praha, s. r. o.)

Odborná praxe:
2005 – 2018
Organizace dětských táborů a víkendových akcí, pravidelná týdenní organizace schůzek a kroužků pro děti (spolupráce s oragizacemi Palučiny o.s. a ROBI Slatiňany)
2014 – 2015
Volnočasové aktivity pro děti (Kavárna v Mraveništi, hlídání dětí, Kroužky.cz)
Průvodkyně na zámku ve Slatiňanech
2015 – 2016
Anglicky mluvící asistentka v MŠ Na rovině v Chrudimi
2016 – 2019
Chůva a vedoucí provozu Jesličky U Sovičky Chrudim (EDDA z.ú.)
od 2020
učitelka v MŠ Na rovině v Chrudimi