Kateřina Jelínková

Tel. 777 022 360 
e-mail: katerina.jelinkova@narovine.eu

Dosažené vzdělání
2002 -­ 2007
Anglické gymnázium Pardubice, následně jednoletý pomaturitní kurz AJ
2007 -­ 2009
Univerzita Pardubice: Anglický jazyk – specializace v pedagogice (nedokončeno)
2009 -­ 2012
VOŠ Pardubice – obor sociální práce

Další vzdělávání
2012
Zdravotní postižení z pohledu pracovníka pomáhající profese (Benepal)
Práce s problémovým klientem (Benepal)
Péče o seniory a aktivizační metody (Benepal)
Time management (Benepal)
2013
Základní komunikační dovednosti (Vodafone)
Základy psychologie zdraví v péči o seniory (Benepal)
Kompetence sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách (Benepal)
2019
Montessori kurz s MVDr. Evou Štarkovou – Aktivity každodenního života, Rozvíjení smyslů
Respektovat a být respektován (Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání)
Víkendové setkání malých inovativních škol – beseda o propojení formálního a neformální vzdělávání, workshopy preventistů a kreativního partnerství, CLIL, hry do hudebky (Asociace MIŠ)
Angličtina na základech Montessori programu (Erudio Montessori)
Školení první pomoci pro pedagogy (R. Kubát)
Kurz komunikačních dovedností (P. Sedláček, Nespire)
2021
Studium pro asistenty pedagoga (Obchodní akademie Praha s.r.o.)
2022
Diplomový kurz pedagogiky Montessori (Institut celostního učení)
Základní školní snowboarding (Zřetel s.r.o.)
2023
Conference for teachers of English (Bridge Publishing House)

Odborná praxe
2008 -­ 2009
Pracovně – studentský pobyt v USA
2010
Praxe v denním stacionáři Slunečnice, ve středisku rané péče Pardubice, v SKP – nízkoprahovém centru pro mládež, v Centru na podporu integrace cizinců
2010 -­ 2012
Hlídání dětí v Rodinném integračním centru
2012 -­ 2013
Sociální služby města Pardubic – sociální pracovník
od 2019
Učitelka AJ v ZŠ Na rovině v Chrudimi