Klára Málková

Tel. 774 072 562
e-mail: klara.malkova@narovine.eu

Dosažené vzdělání:
2014 – 17
Studium ruského jazyka se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast na Univerzitě Palackého v Olomouci (Bc.)
2017 – 2022
Studium na Vysoké škole ekonomické v Praze – mezinárodní ekonomické vztahy (Ing.)
Doplňkové pedagogické studium – Univerzita Pardubice

Další vzdělávání:
Hlavní vedoucí dětských táborů
Respektovat a být respektován
Hudba nás baví – Česká Orffova společnost
2022
Zimní učení o přírodě v přírodě (TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú.)
Diplomový kurz pedagogiky Montessori (Institut celostního učení)
Radost z hudby – aneb hudba v Montessori pedagogice (Montessori ČR, z.s.)
Konference Schoolink – Mezinárodní vzdělávání, Programování a robotika, Výtvarné a hudební aktivity online (Dům zahraniční spolupráce)
2023
Konference Schoolink – Jak na řízení projektu prakticky, Finanční řízení projektů mobilit osob, Příprava dlouhodobých mobilit žáků (Dům zahraniční spolupráce)
ICT a digitální kompetence pro pedagogy, práce s robotickými pomůckami, jak předcházet neuváženému užívání digitálních technologií (Malá technika z. ú.)
Programování ve Scratchi na 1. stupni ZŠ (Národní pedagogický institut)
Rozvíjení digitálních kompetencí v dějepise (Národní pedagogický institut)

Odborná praxe:
2016
Lektor interních kurzů společnosti eBrána
2014 – 19
Pořadatel dětských táborů, škol v přírodě a adaptačních kurzů ve Veselé společnosti
od 2019
Učitelka v ZŠ Dr. Peška Chrudim
od 2020
Učitelka v ZŠ Na rovině v Chrudimi