Petra Rohlíková

Tel. 603 342 161
e-mail: petra.rohlikova@narovine.eu

petra

Dosažené vzdělání:
1998 – 2003

Univerzita Hradec Králové, pedagogická fakulta: Učitelství pro 2 a 3. stupeň ZŠ a SŠ, specializace biologie a chemie

Další vzdělávání:
2003
Uživatelské kurzy ICT znalostí a dovedností v projektu informační gramotnosti

2004
Proč a jak tvořit ŠVP – centrum vzdělávání Královéhradeckého kraje

2006
Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS.  (SPIRÁLA)

2012  Dietologie a výživové poradenství – dietolog – výživová poradkyně
2013 Seminář ke Standardům pro ZV – OVO Tv, Výchova ke zdraví, Hv, Vv – Národní institut pro další vzdělávání
2016
Montessori kurz s MVDr. Evou Štarkovou (Aktivity každodenního života, Rozvíjení smyslů, Kosmická výchova, Geografie, botanika, zoologie)

Kurz první pomoci (PMeduca)
Kurzy Respektovat a být respektován (Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání)
2017
Matematika zábavně a názorně (Michaela Birgit Griep, Erudio Montessori)
Moderní pedagogika postavená na základních principech Montessori programu (Claus Dieter Kaul, Erudio Montessori)
2019
Jak učit tělesnou výchovu nejen v Montessori školách (Tomáš Dohnal, Erudio Montessori)
Práce se dřevem (Jan Hlaváč, Lesní klub Palučiny)
Školení první pomoci pro pedagogy (R. Kubát)
Kurz komunikačních dovedností (P. Sedláček, Nespire)
2020
Konference Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje (PPP Ústí nad Orlicí)
2021
Cviky pro zpevnění kotníku a nožní klenby (MARSTAFIT, s.r.o.)
Badatelsky orientovaná výuka v praxi pro 2. stupeň a SŠ (MARSTAFIT, s.r.o.)
2022
Zábavné pokusy do hodin chemie IV. (MARSTAFIT s.r.o.)
Učíme badatelsky (MARSTAFIT s.r.o.)

Odborná praxe:
2004 – 2012
Gymnázium a SOŠ Jaroměř: učitelka biologie a chemie na čtyřletém a osmiletém gymnáziu a Pedagogickém Lyceu – enviromentální výchova
2012
Základní škola, Trhová Kamenice – učitelka 1. a 2. stupně ZŠ obor přírodopis a občanská nauka
Výživová poradkyně – dietoložka (Naturhouse v Pardubicích)
2013 – 2014
Základní škola Pardubice, Bratranců Veverkových – učitelka biologie, chemie a výchovy ke zdraví, tělesné výchovy

od 2016
Učitelka v ZŠ Na rovině v Chrudimi