Pro zájemce o přestup

Přehled volných míst v říjnu 2016:

První ročník – dvě volná místa
Druhý ročník – žádné volné místo
Třetí ročník – jedno volné místo
Čtvrtý ročník – žádné volné místo
Pátý ročník – dvě volná místa
Šestý ročník – dvě volná místa
Sedmý ročník – jedno volné místo
Osmý ročník- tři volná místa

Ve všech ročnících je naplněna kapacita pro děti k integraci i kapacita pro děti do domácího vzdělávání.

Kontakt pro zájemce o přestup: Jana Hrázská, 774 963 462 nebo jana.hrazska@narovine.eu

Zahájení školního roku 2016/17

Nový školní rok zahájily děti ze školky i školy 1. září společným úvodem do celoročního projektu o historii – Velkým třeskem.

DSC_5104

Školka má nadále plnou kapacitu 25 dětí a škola kromě 51 denních školáků v 1. – 8. ročníku zastřešuje 28 dětí v domácím vzdělávání. V příštím školním roce nás čeká otevření devátého ročníku, čímž se základní škola stane úplnou.

Návrat do práce v Pardubickém kraji

logo na web

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000017

Od 1. září 2016 zaměstnáváme na dotovaném pracovním místě v rámci regionálního individuálního projektu Návrat do práce v Pardubickém kraji, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Z a státního rozpočtu České republiky naši novou posilu Ing. Lýdii Procházkovou.

Odkaz na webové stránky projektu: http://portal.mpsv.cz/

Kurz pro dospělé: Zlomky a Aritmetika III s paní Štarkovou 7. – 8. května

Náplní kurzu budou zlomky (pro věk 5-12 let) a pokročilá matematika pro věk 6-14 let (aritmetika III a pokud stihneme, tak i něco z aritmetiky IV).

Kurz je určen pro absolventy úvodního kurzu (praktický život a smyslová výchova) a aritmetiky I a II., případně pro absolventy Diplomového kurzu Společnosti Montessori či kurzu AMI.

Cena za oba dny dohromady 2300 Kč.

Čas konání v sobotu od 9 do 18 hod, v neděli od 8 do 17 hod.
Možnost přespání ve škole.

Zájemci nechť se hlásí na jana.hrazska@narovine.eu – potvrdím kapacitu a zašlu instrukce k platbě.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kurz Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet

Kurz je určen pro učitele z mateřských škol, učitele 1. stupně základních škol a další zájemce, kteří chtějí účinně rozvíjet předčtenářské dovednosti žáků a vybudovat u dětí pozitivní vztah ke knihám a ke čtení. Ukážeme si účinné a vyzkoušené postupy, jak pracovat s dětmi, které ještě neumějí číst a psát
Lektorky: Mgr. Kateřina Šafránková, učitelka českého jazyka, a Mgr. Květa Krüger, učitelka 1. stupně, lektorky programů pro děti v předškolním věku a certifikované lektorky KM

Čas: vždy v pátek 15 – 19 hod a v sobotu 8:30 – 15:30 (možnost přespat ve škole), a to 26. – 27. 2. a 4. – 5. 3.

Cena 2500 Kč.

Zájemci nechť se ozvou na jana.hrazska@narovine.eu – potvrdím, zda je ještě volné místo a zašlu instrukce k platbě.

Hledáme nové učitele pro 1. i 2. stupeň ZŠ

Od září 2016 rádi přijmeme učitele nebo učitelku s aprobací pro 1. st. ZŠ a zároveň učitele nebo učitelky s aprobací pro 2. st. ZŠ – především M, F, CH, D, ZSV, ČJ, NJ. (Možnost buď celého úvazku a výuky více předmětů, nebo i částečného úvazku a výuky jen jednoho předmětu.)

Rádi bychom, aby naši noví kolegové již v tomto roce navštívili výuku a postupně absolvovali vzdělávací kurzy, které jsou v naší škole potřeba, a které případně rádi doporučíme (Montessori, Respektovat a být respektován, Kritické myšlení).

Kontakt: jana.hrazska@narovine.eu, 774963462

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2016/17

Zápis se bude konat v prostorách školy v pátek 22. ledna 2016 od 15 do 18 hod.

Smyslem zápisu je posouzení školní zralosti dětí (zajímá nás úroveň zrakové a sluchové analýzy, motorika, samostatnost atd.), předání informací potřebných pro školní matriku a informací o organizaci školního roku 2016/17. S sebou potřebujete rodný list dítěte a občanský průkaz.

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH DĚTÍ
Rodiče přijímaného dítěte mají ujasněné požadavky na vzdělávání, jsou obeznámeni s koncepcí školy a koncepce školy jim vyhovuje.
Dítě se spolu s rodičem zúčastnilo vyučování a zapojilo se do výuky.
Do každého ročníku přijímáme maximálně 7-8 dětí (výuka probíhá ve věkově smíšené skupině).

Kapacita je již z části naplněna sourozenci našich žáků a dětmi z naší MŠ, přesto jsou v tuto chvíli k dispozici i volná místa. Volná kapacita se momentálně nevztahuje na děti do domácího vzdělávání a děti k integraci.