Organizace výuky

Jak probíhá den

IMG_4571

Děti svůj den začínají výběrem aktivit v připraveném prostředí. Připraveným prostředím rozumíme prostor, ve kterém se mohou cítit bezpečně díky respektujícímu přístupu učitelek i díky dodržování předem známých pravidel. Myslíme tím také prostředí s pestrou nabídkou pomůcek a výtvarných materiálů, z nichž si děti vybírají, čemu se chtějí věnovat. Svačinu si děti připravují dle potřeby.

 

IMG_4217

Kolem deváté se všichni scházejí na elipse ke společné aktivitě. Na elipse se sdílí společné zážitky, slaví narozeniny, povídá o nějakém tématu, zpívá se apod. Ve školním roce 2018/19 je tématem Člověk (vývoj od miminka, přes dětství a různé profese po stáří).

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Následuje odchod ven – na zahradu, do parku, na hřiště, do knihovny apod.

 

 

IMG_4452
Z procházky se děti vrací na oběd a po obědě následuje odpočinek. Odpočinek zahajuje paní učitelka zpíváním a čtením příběhů.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Poté děti, které neusnou, odcházejí z ložnice zpět do třídy.

 

 

IMG_4245

 

Kolem 14. hod následuje svačina a podle počasí děti buď odcházejí na zahradu, nebo zůstávají ve třídě