Marie Chocenská

Tel. 777 347 689
e-mail: marie.chocenska@narovine.eu

Dosažené vzdělání:
2022
Univerzita Pardubice, fakulta chemicko – technologická: Speciální chemicko – biologické obory

Další vzdělávání:
2023
Montessori kurz s MVDr. Evou Štarkovou (Aritmetika I.)
Jak učit matematiku, která děti baví (Erudio Montessori)
Didaktické hry pro rozvoj environmentálního myšlení (Mgr. Tomáš Brabenec)
Geometrie názorně a hravě (Erudio Montessori)