Marie Chocenská

Tel. 777 347 689
e-mail: marie.chocenska@narovine.eu

Dosažené vzdělání:
2022
Univerzita Pardubice, fakulta chemicko – technologická: Speciální chemicko – biologické obory

Další vzdělávání:
2023
Montessori kurz s MVDr. Evou Štarkovou (Aritmetika I.)