LIDÉ

ŘEDITELKA
(kompetence: pedagogické směřování školy, finanční řízení)
Jana Hrázská

ZÁSTUPCE ŘEDITELKY
(kompetence: komunikace s ostatními subjekty, správa dokumentace, správa financí a majetku)
Lýdie Procházková


Jarmila Šmahelová 
Alžběta Myšková
Martina Poučová
Žeňa Krejčíková (momentálně na MD)
Lucie Zahradníková (momentálně na MD)


1. – 3. ROČNÍK
Marika Podhájecká –  třídní učitelka, český jazyk, projekt
Klára Málková – matematika, projekt
Petra Šedá – umění a kultura, tělocvik
Kateřina Jelínková – angličtina
Petra Šedá a Iva Laubová – vychovatelky ve školní družině

4. – 6. ROČNÍK
Lenka Bubeníková – třídní učitelka, matematika
Anna Šteindlerová – český jazyk
Marika Podhájecká – dílny čtení a psaní
Jana Hrázská – projektové vyučování, umění a kultura
Kateřina Jelínková – angličtina
Klára Málková – hudební výchova, informatika
Petra Rohlíková – tělocvik, fyzika

7. – 9. ROČNÍK
Anna Šteindlerová – třídní učitelka, český jazyk, osobnostně sociální výchova
Lenka Bubeníková – matematika, projektové vyučování, umění a kultura
Petra Rohlíková – fyzika, chemie, projektové vyučování, tělocvik
Kateřina Jelínková – angličtina
Nikola Holeková – španělština
Klára Málková – ruština
Jana Hrázská – pracovní vyučování
Eva Divišová – pedagogická asistentka