LIDÉ

ŘEDITELKA (pedagogické směřování školy, finanční řízení)
Jana Hrázská

ZÁSTUPCE ŘEDITELKY (komunikace s ostatními subjekty, správa dokumentace, správa financí a majetku)
Lýdie Procházková


Martina Poučová
Lucie Zahradníková
Alžběta Myšková
Žeňa Krejčíková (momentálně na MD)


1. – 3. ROČNÍK
Marika Podhájecká –  třídní učitelka, český jazyk, projekt
Klára Málková – matematika, projekt
Petra Šedá – umění a kultura, tělocvik
Kateřina Jelínková – angličtina
Petra Šedá a Iva Laubová – vychovatelky ve školní družině

4. – 6. ROČNÍK
Gabriela Štěpánková – třídní učitelka, český jazyk
Marie Chocenská – matematika
Marika Podhájecká – dílny čtení a psaní
Jana Hrázská – projektové vyučování, umění a kultura
Kateřina Jelínková – angličtina
Klára Málková – hudební výchova, informatika
Petra Šedá – tělocvik
Petra Rohlíková – fyzika

7. – 9. ROČNÍK
Anna Šteindlerová – třídní učitelka, český jazyk, projektové vyučování, informatika, umění a kultura, osobnostně sociální výchova
Marie Chocenská – matematika
Petra Rohlíková – fyzika, chemie
Kateřina Jelínková – angličtina
Nikola Holeková – španělština
Klára Málková – ruština, hudební výchova
Jana Hrázská – pracovní vyučování
Petra Šedá – tělocvik