Družina

Družina (pro děti 1. – 5. ročníku) a školní klub (6. – 9. ročník) využívají stejných prostor a staví na stejných principech jako škola.
V nabídce jsou výtvarné, hudební, sportovní a další činnosti. Výběr se odvíjí od zájmu dětí. Pokud je to ale jen trochu možné, tráví děti čas venku na čerstvém vzduchu.

Ráno je zajištěn dozor pro všechny děti bez ohledu na přihlášení do družiny mezi 7:30 a 8:30 hod. Stejně tak v čase oběda (doprovod do a z jídelny, dozor v jídelně) od 12 do 13 hod. Odpolední družina končí v 16 hod, školní klub v 15:30.

Za využívání družiny ani školního klubu se nepřiplácí. Přihlášky je potřeba vyplnit na začátku září.

KROUŽKY v roce 2022/23

Tvůrčí psaní (Marika) pro 2. – 9. ročník vždy v pondělí od 14:20 do 15:20
cena 1600 Kč

– rozvíjení čtenářské gramotnosti – používání čtenářských strategií (např. předvídání, kladení otázek k textu, propojování informací)
– kreativní, tvořivé psaní s principy kritického myšlení
– sdílení čtenářských zážitků, tvorba originálních zápisků z četby
– tipy na nově vycházející literaturu pro děti
– práce s rozličnými druhy textů
– možnost dlouhodobějších společných projektů (tvorba školního časopisu/novin)
Kroužky začínají třetí týden v září a končí v polovině června.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA