Nikola Holeková

Tel. 774047979
e-mail: nikola.holekova@narovine.euDalší vzdělávání:
2018
P. E. T. ​- výchova bez poražených podle Thomase Gordona (Gordon institut)
2019
Respektovat a být respektován (Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání)
Angličtina na základech Montessori programu (Erudio Montessori)
Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy (Zřetel, s.r.o.)
Školení první pomoci pro pedagogy (R. Kubát)
2020
Osobnostně sociální rozvoj – Komunikační typologie pro pedagogy (Počítačová služba s.r.o.)

Odborná praxe:
od 2016

učitelka španělštiny v ZŠ Na rovině v Chrudimi