Přijímání nových dětí

Vážení rodiče,
zápis do MŠ Na rovině v Chrudimi se koná ?. května 2024. Od 16 do 16:30 můžete přicházet do prostor naší mateřské školy a vyplnit žádosti o přijetí. V 16:30 hodin proběhne veřejně losování (když si na něj počkáte, dozvíte se ihned výsledky zápisu). Výsledky obratem zveřejníme také na tomto webu.

OBECNÁ PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH DĚTÍ

  • Rodiče dítěte již školku navštívili a informovali se o průběhu vzdělávání, jsou obeznámeni s koncepcí školky a koncepce školky jim vyhovuje.

KRITÉRIA PRO PŘÍPAD NEDOSTATEČNÉ KAPACITY PŘI PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ U ZÁPISU

1) posilování rodinných vazeb a sladění rodinného a pracovního života rodičů (přednostně budou přijati sourozenci apod.)
2) losování.  

Děti do domácího vzdělávání se nezapočítávají do kapacity MŠ a budou přijaty automaticky.