Marika Podhájecká

Tel. 608 951 904
e-mail: marika.podhajecka@narovine.eu

Dosažené vzdělání:
2015 – 2019
Univerzita Hradec Králové, pedagogická fakulta: Jazyková a literární kultura
2019 – 2022
Univerzita Hradec Králové, pedagogická fakulta: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – český jazyk a literatura, občanská nauka

Další vzdělávání:
2018
Strukturované drama, comenia script, original play, dětská kresba (Vhledový seminář Asociace MIŠ)
2019
Konference Učíme pre život (Indícia)
Respektovat a být respektován (Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání)
Inkluzivní vzdělávání v Montessori školách (Claus – Dieter Kaul, Erudio Montessori)
Školení první pomoci pro pedagogy (R. Kubát)
Písmo Comenia Script v praxi (Radana Lencová)
Kurz komunikačních dovedností (P. Sedláček, Nespire)
2022
Konference Schoolink – Školní zralost, Relaxační techniky pro učitele, Žák cizinec (Dům zahraniční spolupráce)
2023
Pojetí výchovy ke klidu a tichu podle Marie Montessori ve školách 21.století (Barbara Pollok, Erudio Montessori)
Český jazyk a literární výchova v montessori školách (Erudio Montessori)
Konference Schoolink – Příprava dlouhodobých mobilit žáků, eTwinning v předškolním vzdělávání a na 1. stupni, Neformální vzdělávání – portfolio příležitostí (Dům zahraniční spolupráce)
ICT a digitální kompetence pro pedagogy, práce s robotickými pomůckami, jak předcházet neuváženému užívání digitálních technologií (Malá technika z. ú.)
Krajská konference EVVO Pardubického kraje na téma Ochrana biodiverzity
ADHD: Především prakticky (eduall)

Odborná praxe:
od 2018
učitelka a pedagogická asistentka v ZŠ Na rovině v Chrudimi