O NÁS

Zřizovatelem nestátní MŠ a ZŠ Na rovině v Chrudimi jsou dvě fyzické osoby: Jana Hrázská a Slavomíra Petrová.

Aktuálně máme v rejstříku škol a školských zařízení zapsánu MŠ s výdejnou obědů (kapacita 25 dětí) a ZŠ i školní družinu (kapacita 90 žáků). K 1. 9. 2022 se osamostatnila naše pobočka v České Třebové a je tedy na Chrudimi nezávislou školou.

PRINCIPY, NA KTERÝCH STAVÍME

 • partnerství a respektování ve vztazích (viz Respektovat a být respektován)
 • individuální přístup k dítěti (Montessori práce s didaktickými materiály, širší nabídka činností, několik úrovní náročnosti zpracování, respektování vlastního tempa, různých cest k řešení, potřeb dítěte…)
 • rozvoj zodpovědnosti a samostatnosti dítěte – plánování učiva, přijímání přirozených a logických důsledků za své jednání, posilování vnitřní motivace (podnětné prostředí, výběr smysluplné činnosti)
 • učení v souvislostech (projektové vyučování), hledání různých přístupů k problému a nazírání problémů z různých úhlů, aktivizující metody výuky (např. Kritické myšlení – samostatné vyhledávání, třídění a kritické vyhodnocování informací, spolupráce, skupinová práce)
 • častá příležitost k otevřené komunikaci
 • bezpečné prostředí bez zkoušení, soutěžení, srovnávání, známkování – místo toho průběžná individuální diagnostika při práci a prezentacích, sebehodnocení, portfolia, popisná zpětná vazba, na vysvědčení slovní hodnocení
 • škola jako komunitní centrum – přístup rodičů do výuky, vzdělávací, odpočinkové, tvůrčí, poznávací a sportovní aktivity s rodiči
 • soulad mezi rodinou a školou
 • ohleduplné chování k životnímu prostředí
 • sdílení a šíření informací o efektivních formách vzdělávání (pořádání workshopů, provozování stránek http://www.alternativniskoly.cz, spolupráce s dalšími podobnými školami)

NÁROKY NA UČITELE

Učitelé musí kromě příslušného pedagogického vzdělání absolvovat kurz Respektovat a být respektován, kurz Montessori pedagogiky a kurz Kritického myšlení. Musí se soustavně a systematicky vzdělávat a mít zájem o spolupráci či supervizi dalších odborníků.

FINANCOVÁNÍ

 • dotace MŠMT dle zákona 306/1999 Sb. o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením,
 • dary, granty, spolupráce s dalšími organizacemi
 • využívání prostor ke vzdělávacím akcím, workshopům
 • finanční účast rodičů: protože jako nestátní škola nedostáváme dotace na provoz, rozpočítávají se tyto náklady (nájem, energie, internet, pojištění atd.) mezi rodiče dětí formou školného, a to ve výši 2000 Kč/měsíc u dětí v MŠ, 1900 Kč/měsíc u dětí v ZŠ nebo 3000 Kč/rok u dětí v domácím vzdělávání (druhý a další sourozenec má 50% slevu).