Domácí vzdělávání

Od školního roku 2017/18 se na všechny předškoláky vztahuje povinná školní docházka. Nicméně tuto docházku lze plnit formou tzv. individuálního (domácího) vzdělávání – tehdy se dítě vzdělává s rodiči a do MŠ se dostaví pouze jedenkrát, na tzv. ověření, které v naší MŠ realizujeme formou společného setkání. V případě zájmu je možné školku navštívit i opakovaně a strávit v ní po domluvě běžný den.

Zápis pro školní rok 2022/23 se koná na začátku května 2022. Zájemci o individuální vzdělávání kromě žádosti o přijetí vyplní ještě oznámení o individuálním vzdělávání. V září 2022 upřesníme termín pro společné setkání, které proběhne v listopadu. Pro představu o průběhu setkání se můžete podívat na fotografie z listopadu 2017:

Protože na děti v individuálním vzdělávání naše MŠ nedostává žádné dotace, jsme nuceni tuto službu zpoplatnit a celkovou částku (za školní rok) jsme vypočítali na 4 000 Kč. Platby jsou možné jednorázově, pololetně nebo měsíčně. Pokud i přes tuto nezbytnou částku máte zájem o individuální vzdělávání při naší MŠ, hlaste se prosím na mail: jana.hrazska@narovine.eu