Tereza Divišová

Tel. 774566360
e-mail: tereza.divisova@narovine.eu

Dosažené vzdělání:
2011

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta: Učitelství 3. stupně – aprobace Český jazyk a literatura / Základy společenských věd
2016
Škola ekonomiky a cestovního ruchu, Jihlava: Obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika – učitelka mateřské školy

Další vzdělávání:
2013
Kresba pravou mozkovou hemisférou
Krajská konference EVVO
2014
Psychomotorické hry

Klíčové kompetence v PV
Neklidné dítě v MŠ
Rozvoj logického myšlení – předmatematická gramotnost
Předčtenářská gramotnost
Význam předškolního období pro rozvoj grafomotoriky dítěte
Krajská konference EVVO
Keramické hodiny
Smalt a jeho využití
Stáž v jazykové mateřské škole
2015
Už půjdu do školy, školní zralost dítěte

Emoční potřeby pedagoga
Odborná stáž v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů k rozvoji školy“
Aplikace metody Wattsenglish
Úvodní seminář programu Ekoškola, Školení programu Ekoškola
Rozvoj logického myšlení – předmatematická gramotnost
Krajská konference EVVO
Zkušenosti s angličtinou WOW!
2016
Metodika výchovy a vzdělávání dítěte se specifickými poruchami učení a chování (Webinář)
Kurz Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet (Kritické myšlení, o.s.)
Montessori kurz s MVDr. Evou Štarkovou (Aktivity každodenního života, Rozvíjení smyslů, Kosmická výchova, Geografie, botanika, zoologie)
Přednáška pro rodiče (Claus-Dieter Kaul, Institut celostního učení)
Kurz první pomoci (PMeduca)
Kurzy Respektovat a být respektován (Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání)
16. konference EVVO Pardubického kraje + dílna Přírodní zahrada ve škole a školce
2017
Čeština pro průzkumníky (Montessori ČR)
Rozšířující kurz Montessori češtiny (H. Menšíková, ZŠ Gajdošova)
Moderní pedagogika postavená na základních principech Montessori programu (Claus Dieter Kaul – Erudio Montessori)
2018
Montessori terapie – přednáška Lore Anderlik
Montessori škola pro dospívající (Montessori MŠ a ZŠ Mozaika)
Konference Učíme pre život (Indícia)
Začínáme učit s filmem pro ZŠ (Jeden svět na školách, Člověk v tísni)
Strukturované drama, Comenia Script, original play, dětská kresba (Vhledový seminář Asociace MIŠ)
2019
Hudební workshop „S etnickými písničkami kolem světa“ (Daniela Simonová, MŠ PlayWisely)
Víkendové setkání malých inovativních škol – beseda o propojení formálního a neformální vzdělávání, workshopy preventistů, poi flow, animační dílna, artefiletika, interkativní divadlo ke knize P. Síse (Asociace MIŠ)
Školení první pomoci pro pedagogy (R. Kubát)

Odborná praxe:
2013 – 2016
Učitelka v Mateřské škole Rosice, okres Chrudim

Vedoucí na letním táboře při ZŠ Trhová Kamenice
Kurz Výroby vánočních přání v Duhové kavárně Děvčátka Momo
od 2016
Učitelka v ZŠ Na rovině v Chrudimi

Lektorská činnost:
2017
Seminář montessori čeština a dílny čtení a psaní pro učitele z malých inovativních škol