Tereza Divišová

Tel. 774566360
e-mail: tereza.divisova@narovine.eu

Dosažené vzdělání:
2011

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta: Učitelství 3. stupně – aprobace Český jazyk a literatura / Základy společenských věd
2016
Škola ekonomiky a cestovního ruchu, Jihlava: Obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika – učitelka mateřské školy

Další vzdělávání:
2013
Kresba pravou mozkovou hemisférou
Krajská konference EVVO
2014
Psychomotorické hry

Klíčové kompetence v PV
Neklidné dítě v MŠ
Rozvoj logického myšlení – předmatematická gramotnost
Předčtenářská gramotnost
Význam předškolního období pro rozvoj grafomotoriky dítěte
Krajská konference EVVO
Keramické hodiny
Smalt a jeho využití
Stáž v jazykové mateřské škole
2015
Už půjdu do školy, školní zralost dítěte

Emoční potřeby pedagoga
Odborná stáž v rámci projektu „Vzdělávání pedagogů k rozvoji školy“
Aplikace metody Wattsenglish
Úvodní seminář programu Ekoškola, Školení programu Ekoškola
Rozvoj logického myšlení – předmatematická gramotnost
Krajská konference EVVO
Zkušenosti s angličtinou WOW!
2016
Metodika výchovy a vzdělávání dítěte se specifickými poruchami učení a chování (Webinář)
Kurz Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet (Kritické myšlení, o.s.)
Montessori kurz s MVDr. Evou Štarkovou (Aktivity každodenního života, Rozvíjení smyslů, Kosmická výchova, Geografie, botanika, zoologie)
Přednáška pro rodiče (Claus-Dieter Kaul, Institut celostního učení)
Kurz první pomoci (PMeduca)
Kurzy Respektovat a být respektován (Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání)
16. konference EVVO Pardubického kraje + dílna Přírodní zahrada ve škole a školce
2017
Čeština pro průzkumníky (Montessori ČR)
Rozšířující kurz Montessori češtiny (H. Menšíková, ZŠ Gajdošova)
Moderní pedagogika postavená na základních principech Montessori programu (Claus Dieter Kaul – Erudio Montessori)
2018
Montessori terapie – přednáška Lore Anderlik
Montessori škola pro dospívající (Montessori MŠ a ZŠ Mozaika)
Konference Učíme pre život (Indícia)
Začínáme učit s filmem pro ZŠ (Jeden svět na školách, Člověk v tísni)
Strukturované drama, Comenia Script, original play, dětská kresba (Vhledový seminář Asociace MIŠ)
2019
Hudební workshop „S etnickými písničkami kolem světa“ (Daniela Simonová, MŠ PlayWisely)
Víkendové setkání malých inovativních škol – beseda o propojení formálního a neformální vzdělávání, workshopy preventistů, poi flow, animační dílna, artefiletika, interkativní divadlo ke knize P. Síse (Asociace MIŠ)
Školení první pomoci pro pedagogy (R. Kubát)
Kurz komunikačních dovedností (P. Sedláček, Nespire)
2020
Diplomový Montessori kurz pro věkové skupiny 3 – 16 let (Erudio Montessori) – PROBÍHÁ
Kariérové poradenství v praxi – regionální metodické setkání

Odborná praxe:
2013 – 2016
Učitelka v Mateřské škole Rosice, okres Chrudim

Vedoucí na letním táboře při ZŠ Trhová Kamenice
Kurz Výroby vánočních přání v Duhové kavárně Děvčátka Momo
od 2016
Učitelka v ZŠ Na rovině v Chrudimi

Lektorská činnost:
2017
Seminář montessori čeština a dílny čtení a psaní pro učitele z malých inovativních škol
2019
Vyučování ve věkově smíšených skupinách (konference Učíme pre život v Popradě)