Kateřina Jelínková

Tel. 777 022 360 
e-mail: katerina.jelinkova@narovine.eu

Dosažené vzdělání
2002 -­ 2007
Anglické gymnázium Pardubice, následně jednoletý pomaturitní kurz AJ
2007 -­ 2009
Univerzita Pardubice: Anglický jazyk – specializace v pedagogice (nedokončeno)
2009 -­ 2012
VOŠ Pardubice – obor sociální práce

Další vzdělávání
2012
Zdravotní postižení z pohledu pracovníka pomáhající profese (Benepal)
Práce s problémovým klientem (Benepal)
Péče o seniory a aktivizační metody (Benepal)
Time management (Benepal)
2013
Základní komunikační dovednosti (Vodafone)
Základy psychologie zdraví v péči o seniory (Benepal)
Kompetence sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách (Benepal)
2019
Montessori kurz s MVDr. Evou Štarkovou – Aktivity každodenního života, Rozvíjení smyslů
Respektovat a být respektován (Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání)
Víkendové setkání malých inovativních škol – beseda o propojení formálního a neformální vzdělávání, workshopy preventistů a kreativního partnerství, CLIL, hry do hudebky (Asociace MIŠ)
Angličtina na základech Montessori programu (Erudio Montessori)
Školení první pomoci pro pedagogy (R. Kubát)

Odborná praxe
2008 -­ 2009
Pracovně – studentský pobyt v USA
2010
Praxe v denním stacionáři Slunečnice, ve středisku rané péče Pardubice, v SKP – nízkoprahovém centru pro mládež, v Centru na podporu integrace cizinců
2010 -­ 2012
Hlídání dětí v Rodinném integračním centru
2012 -­ 2013
Sociální služby města Pardubic – sociální pracovník
od 2019
Učitelka AJ v ZŠ Na rovině v Chrudimi