Lenka Korejtková

Tel. 732464609
e-mail: lenka.korejtkova@narovine.eu

lk

Dosažené vzdělání:
2000 – 2002
Vyšší odborná škola pedagogická, Litomyšl (Pedagogika specifických činností ve volném čase, obor výtvarná výchova, předměty absolventské zkoušky: Dějiny výtvarného umění, Pedagogika a psychologie, Anglický jazyk, Teoretická část profilující odborné předměty, Absolventská práce na téma „Mobily ve výtvarné tvorbě dětí a mládeže, jako výtvarný umělecký směr.)

Další vzdělávání:
2011, 2013
Kurz muzikoterapie
2014
Montessori kurz s MVDr. Evou Štarkovou (Aktivity každodenního života, Rozvíjení smyslů, Geometrie, Mateřský jazyk, Aritmetika I. a II, Kosmická výchova, Geografie, botanika, zoologie)
Respektovat a být respektován (Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání)
2016
Kurz Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet (Kritické myšlení, o.s.)
2017
Metodika cvičení dětské jógy se školáky (Česká asociace dětské jógy)
Hry intuitivní pedagogiky (Jan Hlaváč, LMŠ Palučiny)
Moderní pedagogika postavená na základních principech Montessori programu (Claus Dieter Kaul – Erudio Montessori)
17. konference EVVO Pardubického kraje + dílna Samoobslužné interaktivní prvky ve školních zahradách (Ekocentrum Paleta)
2018
Vědomá komunikace (Ivana Málková)
Síla hudby (Deborah Sulovsky, Společnost Montessori)
P
. E. T. ​- výchova bez poražených podle Thomase Gordona (Gordon institut)
Začínáme učit s filmem pro ZŠ (Jeden svět na školách, Člověk v tísni)
Úrazy dětí ve školách – odpovědnost ředitelů, prevence a pojištění (Seminaria)
Hurá z lavic (Chaloupky o.p.s.)
Strukturované drama, poradní kruh, original play, dětská kresba (Vhledový seminář Asociace MIŠ)
2019
Hudební workshop „S etnickými písničkami kolem světa“ (Daniela Simonová, MŠ PlayWisely)
Hry na školy v přírodě a pobytové akce (Zřetel s.r.o.)
Jak učit tělesnou výchovu nejen v Montessori školách (Tomáš Dohnal, Erudio Montessori)
Inkluzivní vzdělávání v Montessori školách (Claus – Dieter Kaul, Erudio Montessori)
Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy (Zřetel, s.r.o.)
Dílna čtení (Kritické myšlení z. s.)
Školení první pomoci pro pedagogy (R. Kubát)
Základní školní snowboarding (Zřetel, s.r.o.)
2020
Osobnostně sociální rozvoj – Komunikační typologie pro pedagogy (Počítačová služba s.r.o.)

Odborná praxe:
2002 – 2003
Speciální škola Chrudim – asistent pro integrované děti
2003 – 2004
ZŠ Hrochův Týnec – učitelka
2004 – 2007
Dům dětí a mládeže, Chrudim – pedagog volného času
2007 – 2009
TEMPO O.O.P.P., s.r.o., Chrudim – obchodní referent
2009 – 2014 
MD (volnočasové aktivity pro děti vedené v DDM a kavárně V Mraveništi, hlídání dětí)
2014 – dosud
učitelka a vychovatelka v ZŠ Na rovině v Chrudimi