Lenka Bubeníková

Tel. 605847965
e-mail: lenka.bubenikova@narovine.eu

Dosažené vzdělání
1996 – 2000
Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta -­ Učitelství pro základní školy, obor Učitelství matematiky a učitelství občanské výchovy pro základní školy
2000 -­ 2001
Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta ­- Program celoživotního vzdělávání, Matematika pro střední školy

Další vzdělávání
2006
Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení
2009
Matematika v přírodě (Chaloupky,o.p.s.)
2010
Objevujeme v matematice (CCV Pardubice)
2011
Finanční gramotnost v kostce (NIDV)
Activučitel ­ ActivInspire ­ využití výukového software v praxi Activučitel ­ ActivFlipchart ­ tvorba a využití interaktivní výukové prezentace
Activučitel ­ ActivPrimary ­ využití výukového software v praxi (TEV Pardubice)
Dyskalkulický žák na druhém stupni základní školy
2012
Matematika a komunikace (CCV Pardubice)
Jak (se) dnes učit pro život v globalizovaném světě ? (NaZemi)
Strategie vyšetřování šikany I.,II. (CPIV)
Třídní klima, školní klima (CPIV)
Psychologický přístup při práci s problémovým žákem (CPIV)
Výukové metody ve výchově k občanství se zaměřením na stát a právo (Univerzita Hradec Králové)
2013
Na tržišti světa aneb Ekonomická globalizace (Člověk v tísni, o.p.s.)
Kurz kreslení tužkou za pomoci pravé mozkové hemisféry a Montessori pedagogiky (Serafin)
2014
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (ČČK Chrudim)
2015
Metoda Hejného v matematice na 2.stupni ZŠ (H -­ mat, o.p.s.)
Setkávání s Hejného metodou (H ­- mat, o.p.s.)
Hodnocení a sebehodnocení žáka (NIDV)
Autorský zákon -­ možnosti využití dostupných zdrojů na internetu (SMARTER)
Metodika okamžitého hodnocení s pomocí SMART Response (nextum)
Metodika sběru informací, názorů a zpětné vazby pomocí XC (nextum)
Cloudové nástroje pro zapojení žákovských zařízení ve výuce (IDV)
Metodika experimentování v přírodních vědách s pomocí moderních technologií (nextum)
Letní škola s metodou Hejného na 2.stupni ZŠ (H – mat, o.p.s.)
2016
Montessori kurz s MVDr. Evou Štarkovou – Aktivity každodenního života, Rozvíjení smyslů, Aritmetika I., II a III, Zlomky
Letní škola s metodou Hejného na 2.stupni ZŠ (H – mat, o.p.s.)
Kurzy Respektovat a být respektován (Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání)
2017
Montessori kurz s MVDr. Evou Štarkovou – Kosmická výchova, Geografie, botanika, zoologie
Moderní pedagogika postavená na základních principech Montessori programu (Claus Dieter Kaul – Erudio Montessori)
2018
Montessori terapie – přednáška Lore Anderlik
Konference Učíme pre život (Indícia)
Začínáme učit s filmem (Jeden svět na školách, Člověk v tísni)
Geometrie názorně a hravě (Birgit Michaela Griep, Erudio Montessori)
Moderní pedagogika na základech Montessori pedagogiky (Claus Dieter Kaul, Erudio Montessori)
2019
Hudební workshop „S etnickými písničkami kolem světa“ (Daniela Simonová, MŠ PlayWisely)
Školení první pomoci pro pedagogy (R. Kubát)
Kurz komunikačních dovedností (P. Sedláček, Nespire)
2021
AMI Montessori 12-18 Orientation (AMI) – nedokončeno
2022
Matematika Hejného metodou na 2.stupni ZŠ – Racionální čísla s porozuměním (H-mat, o.p.s.)
Konference Schoolink – Digitální vzdělávání, Programování a robotika, Výtvarné a hudební aktivity online (Dům zahraniční spolupráce)

Odborná praxe
2000 -­ 2003
Učitelka v ZŠ Horní Benešov
2006
Učitelka v ZŠ Slatiňany
2006 ­- 2016
Učitelka v ZŠ Heřmanův Městec
od 2016
Učitelka v ZŠ Na rovině v Chrudimi

Lektorská činnost:
2019
Vyučování ve věkově smíšených skupinách (konference Učíme pre život v Popradě)