Jarmila Šmahelová

Tel. 736675039
e-mail: jaja.smahel@centrum.cz

Dosažené vzdělání:
VOŠP Litomyšl, Pedagogika specifických činností ve volném čase – zaměření: předškolní pedagogika

Další vzdělávání:
2009
Kurz logopedie (8 hodin)
2011
Projektové vyučování – inspirace pro tvorbu TVP a ŠVP (8 hodin)
2013
Respektovat a být respektován
13. konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického kraje + dílna
2014
Montessori kurz s MVDr. Evou Štarkovou (Aktivity každodenního života, Rozvíjení smyslů, Geometrie, Mateřský jazyk, Aritmetika I. a II, Kosmická výchova, Geografie, botanika, zoologie)
14. konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického kraje + dílna Svět v jednom dni – rozvojová a environmentální témata v projektových dnech (Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje)
2016
Kurz Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet (Kritické myšlení, o.s.)
2017-18
Diplomový kurz Montessori pro věk 3-6 let (Společnost Montessori ČR)
2019
Hudební workshop „S etnickými písničkami kolem světa“ (Daniela Simonová, MŠ PlayWisely)
Hurá z lavic / Hurá ze školky (Chaloupky o.p.s.)
Práce se dřevem (Jan Hlaváč, Lesní klub Palučiny)
Školení první pomoci pro pedagogy (R. Kubát)
Kurz komunikačních dovedností (P. Sedláček, Nespire)
2021
Hygienické požadavky ve stravovacích službách (Mudr. Stanislava Tillmannová)

Odborná praxe:
2008 – 2012
Průběžná, souvislá, bloková praxe v rozsahu 175 hodin: MŠ Strojařů Chrudim, MŠ U Stadionu, ZŠ a MŠ Živanice
2009 – 2010
Učitelka MŠ, MŠ U Stadionu Chrudim
2013 – 2014
Učitelka v Montessori zařízení péče o děti (2-6 let) v Chrudimi
2014 – dosud
Učitelka v MŠ Na rovině v Chrudimi