Zdeňka Kučerová

Tel. 777 618 065
e-mail: zdenka.kucerova@narovine.euDosažené vzdělání:
2001 – 2004
Česká zemědělská univerzita, Agronomická fakulta, obor: Živočišná produkce

Další vzdělávání:
2012

Respektovat a být respektován
Kurz Emoční inteligence dětí (Go Kids)
Kurz s Woodcraftem – Přežití v přírodě pro pedagogy
Kurz práce se dřevem (ekocentrum Paleta)
Letní škola pro pedagogy lesních mateřských škol a klubů
2013
Kurz muzikoterapie – Návrat koncovky aneb zdravé muzicírování
Řezbářská dílna – výroba drobných hudebních nástrojů a kantely
Letní škola pro pedagogy lesních mateřských škol a klubů
2014 – 15
Montessori kurz s MVDr. Evou Štarkovou ((Aktivity každodenního života, Rozvíjení smyslů, Geografie, botanika, zoologie, Kosmická výchova, Rozvíjení matematického myšlení – Geometrie, Rozvíjení matematického myšlení – Aritmetika I. a Aritmetika II., Řeč, rozvoj slovní zásoby, čtení a psaní)
Letní škola pro pedagogy lesních mateřských škol a klubů (2014 i 15)
2016
Kurz Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet (Kritické myšlení, o.s.)
Montessori kurz s MVDr. Evou Štarkovou (Zlomky, Aritmetika III.)
Kurz první pomoci (PMeduca)
Intuitivní pedagogika (Petr Živý)
Letní škola pro pedagogy lesních mateřských škol a klubů
2017
Přírodní pedagogika (Rudolf Hettich, roční kurz)
Rozšířující kurz Montessori češtiny (H. Menšíková, ZŠ Gajdošova)
Kurz první pomoci (Červený kříž)
Seminář Výchova mezi důvěrou a strachem (Godi Keller a Johan Ahlbom)
Kurz komunikačních dovedností (Petr Jasinski – KurzyKomunikace.cz)
Letní škola pro pedagogy lesních mateřských škol a klubů
2018
Kurz pro Koordinátory lesních školek (roční kurz)
Hudební dílna – výroba bubnů (Zeměznění)
Lesní ekosystém napříč předměty (TEREZA)
Kurzy plstění pro děti (Jak obléci pračlověka)
Letní škola pro pedagogy lesních mateřských škol a klubů
2019
Studium pro asistenty pedagoga (Svítání, o.p.s.)

Odborná praxe:
1998 – 2000
Vychovatelka ve Švédsku
2000 – 2005
Veterinární asistent – Veterinární klinika, Pardubice
2000 – 2009
Manager pro specializovaný sektor – péče o veterináře, poradenství ve výživě a pořádání přednášek a konferencí (Plaček s.r.o.)
od 2011
Pedagog a koordinátor v lesním klubu Skřítci z borovic z.s.
od 2019
Pedagogický asistent v ZŠ Na rovině

Lektorská činnost:
2017 – 18
Lektorování na Letní škole pro pedagogy lesních škol (kurz pomůcek pro vzdělání v přírodě)