Přijímání nových dětí

Při nenaplněné kapacitě budeme přijímat děti kdykoli v průběhu roku. Aktuálně je kapacita zcela naplněna. Zápis na školní rok 2019/20 se koná 2. května od 16 do 17 hod.

OBECNÁ PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH DĚTÍ

  • Rodiče dítěte již školku navštívili a informovali se o průběhu vzdělávání, jsou obeznámeni s koncepcí školky a koncepce školky jim vyhovuje.
  • Do každého ročníku přijímáme přibližně 8 dětí (celkem 25 dětí ve věkově smíšené skupině).

KRITÉRIA PRO PŘÍPAD NEDOSTATEČNÉ KAPACITY PŘI PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ U ZÁPISU

Pro školní rok 2019/20 se nám s odchodem předškoláků uvolní 9 míst, proto u zápisu 2. května 2019 bude přijato 9 nových dětí.
Postupovat se bude po jednotlivých ročnících od nejstarších dětí.
Pokud bude počet zájemců v ročníku přesahovat kapacitu, vstupují v  platnost další kritéria v následujícím pořadí:
1) posilování rodinných vazeb a sladění rodinného a pracovního života rodičů (přednostně budou přijati sourozenci)
2) losování (za přítomnosti rodičů ihned po skončení zápisu).