Přijímání nových dětí

Při nenaplněné kapacitě budeme přijímat děti kdykoli v průběhu roku. Aktuálně je kapacita zcela naplněna. Zápis na školní rok 2018/19 se koná na počátku května (termín bude upřesněn) od 15 do 16 hod.

OBECNÁ PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH DĚTÍ

  • Rodiče dítěte již školku navštívili a informovali se o průběhu vzdělávání, jsou obeznámeni s koncepcí školky a koncepce školky jim vyhovuje.
  • Do každého ročníku přijímáme přibližně 7-8 dětí (celkem 25 dětí ve věkově smíšené skupině).
  • Ve třídě integrujeme maximálně dvě děti se specifickými vzdělávacími potřebami. (Rodiče počítají s tím, že pokud jejich dítě bude v odůvodněných případech vyžadovat speciální péči asistenta, budou se finančně podílet na jeho mzdě, popřípadě ho budou plně hradit, pokud to nebude v možnostech školky.)

KRITÉRIA PRO PŘÍPAD NEDOSTATEČNÉ KAPACITY PŘI PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ U ZÁPISU

Pro školní rok 2018/19 se nám s odchodem předškoláků uvolní X míst (čekáme na definitivní počet odkladů, který se dozvíme u zápisu do ZŠ v dubnu), proto u zápisu ?. května 2018 bude přijato X nových dětí.
Pokud bude počet zapsaných dětí vyšší, vstupují v  platnost kritéria reagující na doporučení ombudsmanky v následujícím pořadí:
1) posilování rodinných vazeb a sladění rodinného a pracovního života rodičů (přednostně budou přijati sourozenci)
2) losování.