Harmonogram roku

září

rodičovská schůzka

říjen

5. 10. setkání zájemců o MŠ od září 2018

listopad

11. 11. setkání rodičů a předškoláků v individuálním (domácím) vzdělávání