Harmonogram roku

ZÁŘÍ
1. 9. 2020 první školní den – setkání na zahradě MŠ v 9 hod
2. 9. 2020 rodičovské setkání od 16h – informace k chodu MŠ
19. 9. 2020 zahradní setkání – společné zvelebení zahrady od 9 do 13 hod

LISTOPAD
28. 11. 2020 přezkoušení domácích školáků od 10 do 13 hod

PROSINEC
17. 12. 2020 vánoční setkání s rodiči a dětmi v MŠ od 16h
12. – 3. 1. vánoční prázdniny (do školky se jde 4. 1.)

LEDEN
14. 1. 2021 individuální setkání s rodiči předškoláků od 15 hod

ÚNOR
15. – 21. 2. jarní prázdniny (MŠ otevřena při počtu více než 5 dětí)

BŘEZEN
25. 3. 2021 individuální setkání s rodiči mladších dětí od 15 hod

KVĚTEN
X. 5. 2021 zápis do MŠ (přesné datum bude upřesněno dle zápisů do škol)
22. 5. 2021 zahradní setkání – společné zvelebení zahrady od 9 do 13 hod

ČERVEN
24. 6. 2021 rozloučení s předškoláky