Richard Herbst

Tel. 777 975 619
e-mail: richard.herbst@narovine.eu

Dosažené vzdělání:
2008 – 2012
Střední průmyslová škola Chrudim
2012 – nedokončeno
Univerzita Pardubice – Učitelství anglického jazyka

Další vzdělávání:
2017
Rekvalifikační kurz Obsluha osobního počítače
2019
Studium pro asistenty pedagoga (Vyšší odborná škola pedagogická Svatojánská kolej)
Respektovat a být respektován (Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání)
Inkluzivní vzdělávání v Montessori školách (Claus – Dieter Kaul, Erudio Montessori)
Víkendové setkání malých inovativních škol – beseda o propojení formálního a neformální vzdělávání, workshopy kreativního partnerství, CLIL (Asociace MIŠ)
Angličtina na základech Montessori programu (Erudio Montessori)

Odborná praxe:
2017 – 2019

Lektor počítačových kurzů při Úřadu práce (AP Netsoft s.r.o.)
od – 2019
pedagogický asistent V ZŠ Na rovině v Chrudimi