Pro rodiče nových dětí

Co děti mají mít v penálu:
pero (např. Tornádo nebo Pilot – starší na co jsou zvyklé, u mladších zkuste přímo v papírnictví vyzkoušet, co se jim dobře drží)
kružítko
nůžky
lepidlo
pastelky (doporučujeme trojhranné – např. Maped)
3 obyčejné tvrdé tužky
gumu
ořezávátko

Dále budou ve škole potřebovat:
desky s klipem (pro psaní venku – takovéto)
šanon pro zakládání pracovních listů
věci na TV (boty na ven i do tělocvičny)

Děti ve škole budou mít své šuplíky, kde si budou penál a další věci trvale nechávat, takže batůžek stačí menší – většinou si do školy ponesou jen svačinu, dojíždějící kartičky na autobus apod.

Žádné tempery, štětce apod. pořizovat nemusíte – máme erární, které pořizujeme ze školného podle potřeby vždy jen v tom mnoštví, které určitě spotřebujeme (a také se tím předchází situaci, kdy někdo nemůže tvořit, protože něco zapomněl nebo ztratil). Nicméně pokud máte nějaké zbytky vybavení z předchozí školy, které doma nevyužijete, rádi je dáme k dispozici do družiny.

Info k družině je zde: http://narovine.eu/skola/druzina/ Přihlášku vám vydá Lenka Korejtková.

Nepřítomnosti dětí prosím omlouvejte smskou na mobil třídních učitelů nejpozději do čtvrt na devět, aby před začátkem výuky stihli informovat učitele, kteří ten den děti učí.
Konkrétně děti z 1. – 3. ročníku Katce Kožíškové na tel. 777 064 090, děti z 4. – 6. ročníku Lence Bubeníkové na tel. 605847965 a děti ze 7. – 9. ročníku Terce Divišové na tel. 774566360.

Na obědy děti chodí do jídelny SPŠS. Cena oběda je 26 Kč za oběd dítěte na 1. stupni, 28 Kč za oběd na 2. stupni. Podrobné info o platbách či odhlašování obědů zde. Přihláška na obědy zde.
Protože jsme nestátní škola, nepřispívá našim dětem obec tzv. provozní část příspěvku na obědy, která činí 7 Kč za každý oběd. Tato částka není započítána do ceny oběda, kterou platíte jídelně, jídelna ji účtuje škole a škola si ji formou zálohy ve výši 1500 Kč na rok vybírá od rodičů v říjnu (přeplatek se vrací na konci školního roku).

Rozvrh pro rok 2018/19 zde.

Smlouvy s vámi vyřeší zástupkyně Lýdie Procházková na začátku školního roku.