Petra Rohlíková

Tel. 603 342 161
e-mail: petra.rohlikova@narovine.eu

petra

Dosažené vzdělání:
1998 – 2003

Univerzita Hradec Králové, pedagogická fakulta: Učitelství pro 2 a 3. stupeň ZŠ a SŠ, specializace biologie a chemie

Další vzdělávání:
2003
Uživatelské kurzy ICT znalostí a dovedností v projektu informační gramotnosti

2004
Proč a jak tvořit ŠVP – centrum vzdělávání Královéhradeckého kraje

2006
Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS.  (SPIRÁLA)

2012  Dietologie a výživové poradenství – dietolog – výživová poradkyně
2013 Seminář ke Standardům pro ZV – OVO Tv, Výchova ke zdraví, Hv, Vv – Národní institut pro další vzdělávání
2016
Montessori kurz s MVDr. Evou Štarkovou (Aktivity každodenního života, Rozvíjení smyslů, Kosmická výchova, Geografie, botanika, zoologie)

Kurz první pomoci (PMeduca)
Kurzy Respektovat a být respektován (Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání)
2017
Matematika zábavně a názorně (Michaela Birgit Griep, Erudio Montessori)
Moderní pedagogika postavená na základních principech Montessori programu (Claus Dieter Kaul, Erudio Montessori)
2019
Jak učit tělesnou výchovu nejen v Montessori školách (Tomáš Dohnal, Erudio Montessori)
Práce se dřevem (Jan Hlaváč, Lesní klub Palučiny)
Školení první pomoci pro pedagogy (R. Kubát)

Odborná praxe:
2004 – 2012
Gymnázium a SOŠ Jaroměř: učitelka biologie a chemie na čtyřletém a osmiletém gymnáziu a Pedagogickém Lyceu – enviromentální výchova
2012
Základní škola, Trhová Kamenice – učitelka 1. a 2. stupně ZŠ obor přírodopis a občanská nauka
Výživová poradkyně – dietoložka (Naturhouse v Pardubicích)
2013 – 2014
Základní škola Pardubice, Bratranců Veverkových – učitelka biologie, chemie a výchovy ke zdraví, tělesné výchovy

od 2016
Učitelka v ZŠ Na rovině v Chrudimi