Kroužky ve šk. roce 2017/18

Tato nabídka platí i pro děti z jiných škol!

PONDĚLÍ
pracovní činnosti s Vojtou 14:30 – 16 hod – PLNO
španělština s Nikolou 15:15 – 16 hod – PLNO
ÚTERÝ
šití s Lenďačkou 15 – 16 hod – PLNO
fyzika s Petrou R. 15:15 – 16:45 (1x za 14 dní!), 1700 Kč / rok – PLNO
STŘEDA
jóga s Lenďačkou 15 – 16 hod, 1700 Kč / rok, od 1. do 9. ročníku

Zájemci se mohou hlásit na mail jana.hrazska@narovine.eu.
Činnost kroužků bude zahájena 18. září 2017 a ukončena bude 15. června 2018.

Jak pracujeme s plány učiva

Na začátku školního roku naše děti dostávají tzv. plány (mapy) učiva z matematiky a českého jazyka.

Učitel má pro svou potřebu vytvořen souhrnný přehled učiva na delší období:

P0

S tímto souhrnným plánem na začátku roku obejde všechny děti a formou rozhovoru nebo práce na pomůckách zjistí, které učivo každé jedno dítě zvládá, případně na jaké úrovni. Potom připraví plány na míru pro každé konkrétní dítě, a to tak, že zvládnuté učivo ze souhrnných plánů vymaže, následně vybere, které učivo navazuje a mohlo by být daným dítětem zvládnutelné za jeden rok – to v plánech nechá, a poté vymaže ještě učivo, které dítěti zbývá zvládnout až v následujících letech.

Zbyde např. toto:

P1

Výsledkem je, že každé dítě má svůj vlastní plán učiva „na míru“ na jeden školní rok. U zdravých dětí je obsahem plánů minimálně učivo, které by v běžné škole bylo náplní jejich ročníku a k tomu něco málo z ročníku vyššího.

Ve výuce se s plány pracuje následovně: Poté, co si ráno dítě vybere, zda se chce učit matematiku nebo češtinu, přijde za paní učitelkou s plány v ruce. Společně vybírají, co by dnes dítě mohlo dělat za práci (zkušenější děti už si vybírají víceméně samy) a následně učitel pomůže dítěti, aby učivo na pomůcce nebo ve spolupráci s kamarádem pochopilo a procvičilo.

Když dítě přijde za učitelem s tím, že už svou práci zvládlo, společně ověří, zda je zvládnuté opravdu spolehlivě a pokud ano, v plánech je vybarví.

P2

Pokud zvládnutí není dostatečné, spolu s učitelem se domluví, co bude ještě potřeba dělat. Tím je zajištěno, že dítě nepostoupí k náročnějšímu učivu, dokud bezpečně neovládá učivo předchozí.

Po zvládnutí jedné práce dítě společně s učitelem vybírá, do kterého učiva se pustit dále. Snadno se zorientuje, protože ví, že vždy vybírá z toho, co ještě nemá vybarveno.

Tj. v rámci školního roku si dítě vybírá v jakém pořadí, jakým způsobem a s kým které učivo zvládne, ale v zásadě by se mělo snažit zvládnout za rok vše, co v plánech má. Díky vybarvování má dobrý přehled, kolik práce už zvládlo a kolik ještě zbývá.

Protože nikdy není možné odhadnout přesně, co které dítě za rok zvládne, stává se, že někdy se děti ve spolupráci s kamarádem dostanou k učivu, které v plánech ani neměly – v tom případě se nezdráháme danou látku do plánů ručně dopsat kdykoli v průběhu školního roku. Jindy naopak se může stát, že dítě má naplánováno i učivo vyššího ročníku, které nakonec neobsáhne – v tom případě s ním situaci probereme, aby vědělo, že šlo o učivo, které se obvykle dělá ve vyšším ročníku, že ho v plánech mělo proto, aby se nenudilo, kdyby učivo svého ročníku zvládlo rychleji, a že nejde o selhání dítěte. Zkrátka plány jsou orientační.

Na začátku nového školního roku se neřídíme tím, kde dítě bylo v červnu roku předchozího, protože některé děti přes prázdniny zapomínají, některé naopak udělají pokrok v oblastech, o které se zajímaly ve svém volném čase nebo ve kterých jednoduše dozrály apod. Takže opět přichází na řadu souhrnný plán pro celou školní docházku a tvoří se nový plán na míru pro nový školní rok. (Případné zapomenuté učivo se tedy do plánů napíše znovu.)

Plány pro domácí školáky jsme pro lepší orientaci rodičů rozdělili do ročníků. Rozhodně se tím ale nenechte svazovat a když bude chtít váš třeťák dělat třeba učivo pátého ročníku, podpořte ho v jeho zájmu bez ohledu na věk.

ČJ – 1. ročníkČJ – 2. ročníkČJ – 3. ročníkČJ – 4. ročníkČJ – 5. ročníkČJ – 6. ročníkČJ – 7. ročníkČJ – 8. ročníkČJ – 9. ročník 1. stranaČJ – 9. ročník 2. strana (8. a 9. ročník se ještě bude graficky upravovat)

M – 1. – 5. ročníkM 5. ročníkM 6. ročníkM 7. ročníkM 8. ročníkM 9. ročník

Výsledky zápisu do MŠ

Dne 4. května proběhl zápis do naší mateřské školy. Do běžné docházky bylo přijato 8 dětí, které zaujmou místa současných předškoláků. Dále bylo přijato 10 předškoláků, kteří budou povinnou školkovou docházku plnit formou domácího vzdělávání.

Děti přijaté do běžné docházky:
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08
Děti přijaté do domácího (individuálního) vzdělávání:
09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Zápis do ZŠ

Fotografie z letošního zápisu:

Bohužel kapacita školy nestačí pro všechny zájemce o přijetí. V příštím týdnu se ještě dozvíme vyjádření pedagogicko psychologické poradny ohledně některých odkladů, poté budeme schopni vydat definitivní rozhodnutí o přijetí.

Intuitivní hry

Ve středu 22. března od 16 do 18 hod se u nás ve škole budou konat intuitivní hry s lektorem Honzou Hlaváčem (Lesní školka Palučiny, intuitivní pedagogiku tři roky studoval).

Přijďte si pohrát!

(Cena je 50 Kč. Akce je určena pro dospělé bez dětí.)

Rozšiřující kurz Montessori češtiny 4. – 5. března 2017

Pro rodiče a učitele, kteří už mají například kurzy paní Štarkové, pracují se staršími dětmi a rádi by prozkoumali více do hloubky slovní druhy, větné členy, literaturu atp.
Kurz povede Hana Menšíková – montessori učitelka češtiny na 2. st. ZŠ Gajdošova v Brně.

Kdy: 4. – 5. března (sobota 10-18,  neděle 9-17 hod)
Kde: ZŠ Na rovině v Chrudimi
Cena: 900 Kč
Přihlašování: tereza.divisova@narovine.eu

Po domluvě možnost přespání ve škole.