Petra Šedá

Tel. 775287785
e-mail: petra.seda@narovine.eu

Dosažené vzdělání
2004 – 2008
VOŠP a SPgŠ Litomyšl

2008 – 2009
Učitelství 1. stupně, specializace: AJ

2009 – 2013
UHK, Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii, Bc.

2013 – 2015
UHK, Sociální pedagogika, Mgr.

Další vzdělávání
• Akreditované kurzy MŠMT

Respektovat a být respektován: Sdělování oprávněných požadavků, Empatie, Tresty, Odměny.
• Akreditované kurzy MPSV
Základy nízkoprahových služeb (Česká asociace streetwork)
Vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny – úvod do problematiky (LUMOS)
Specifika práce s romským etnikem – nároky na sebezkušenostní a osobnostní rozvoj sociálního pracovníka (Akademie sociálního umění Tábor)
Kriminalita – rizikové chování v kontextu sociální práce (Benepal, a.s.)
Řešení předluženosti osob v teorii a praxi. (Rubikon centrum)
• Vzdělávací semináře Šance pro Tebe
Dluhové poradenství, Lektorské dovednosti, Rodinný systém, Pověření SPOD.
2016
Montessori kurz s MVDr. Evou Štarkovou (Aktivity každodenního života, Rozvíjení smyslů)

Kurz první pomoci (PMeduca)
2017
Montessori kurz s MVDr. Evou Štarkovou – Kosmická výchova, Geografie, botanika, zoologie
2023
Jak učit tělesnou výchovu nejen v Montessori školách – nápadník aktivit (Erudio Montessori, s. r. o.)
ICT a digitální kompetence pro pedagogy, práce s robotickými pomůckami, jak předcházet neuváženému užívání digitálních technologií (Malá technika z. ú.)
Krajská konference EVVO Pardubického kraje na téma Ochrana biodiverzity

Odborná praxe
2012 – 15
Šance pro Tebe, o. s. – kontaktní pracovník NZDM Áčko, později Futur, terénní sociální pracovník, koordinátor lokality Hrochův Týnec a Chrast
od 2015
ZŠ a MŠ Stolany – vychovatelka, učitelka
od 2016
pedagogická asistentka v ZŠ Na rovině v Chrudimi
od 2020

učitelka v ZŠ Na rovině v Chrudimi