Jarmila Šmahelová

Tel. 736675039
e-mail: jaja.smahel@centrum.cz

Dosažené vzdělání:
VOŠP Litomyšl, Pedagogika specifických činností ve volném čase – zaměření: předškolní pedagogika

Další vzdělávání:
2009
Kurz logopedie (8 hodin)
2011
Projektové vyučování – inspirace pro tvorbu TVP a ŠVP (8 hodin)
2013
Respektovat a být respektován
13. konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického kraje + dílna
2014
Montessori kurz s MVDr. Evou Štarkovou (Aktivity každodenního života, Rozvíjení smyslů, Geometrie, Mateřský jazyk, Aritmetika I. a II, Kosmická výchova, Geografie, botanika, zoologie)
14. konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického kraje + dílna Svět v jednom dni – rozvojová a environmentální témata v projektových dnech (Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje)
2016
Kurz Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet (Kritické myšlení, o.s.)
2017-18
Diplomový kurz Montessori pro věk 3-6 let (Společnost Montessori ČR)
2019
Hudební workshop „S etnickými písničkami kolem světa“ (Daniela Simonová, MŠ PlayWisely)
Hurá z lavic / Hurá ze školky (Chaloupky o.p.s.)
Práce se dřevem (Jan Hlaváč, Lesní klub Palučiny)
Školení první pomoci pro pedagogy (R. Kubát)
Kurz komunikačních dovedností (P. Sedláček, Nespire)

Odborná praxe:
2008 – 2012
Průběžná, souvislá, bloková praxe v rozsahu 175 hodin: MŠ Strojařů Chrudim, MŠ U Stadionu, ZŠ a MŠ Živanice
2009 – 2010
Učitelka MŠ, MŠ U Stadionu Chrudim
2013 – 2014
Učitelka v Montessori zařízení péče o děti (2-6 let) v Chrudimi
2014 – dosud
Učitelka v MŠ Na rovině v Chrudimi