Jana Hrázská

Tel. 774 963 462
e-mail: jana.hrazska@narovine.eu

Dosažené vzdělání:
1998 – 2003
Ostravská universita, pedagogická fakulta: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, specializace dramatická výchova a alternativní formy primárního vzdělávání
2000 – 2001
Universita Palackého v Olomouci, pedagogická fakulta: Herní specialista – dramaterapeut

Další vzdělávání:
2000
Specializační studium pro Daltonské školy (Asociace Daltonských škol)
2001
Exkurze po alternativních školách v ČR (Začít spolu, Zdravá škola, škola s integrovanou tematickou výukou, Waldorfská škola, Škola hrou)

2004–2005
Kurzy Respektovat a být respektován (Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání)

Diplomový kurz Montessori pedagogiky (Společnost Montessori)
2009
Dílna čtení – cesta k rozečtení každého žáka (Kritické myšlení, o. s. – Praha)

9. konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického kraje + dílna Ekoprovoz škol (sdružení Tereza)
2010
Seminář komunikačních technik (ProfiKouč)

Strategické plánování
Artefiletický přístup jako proces sebepoznávání a osobnostního rozvoje skrze výtvarnou tvorbu
Krajská konference nestátních neziskových organizací
Jak prodat své téma médiím (Nadace Via)
Škola pro udržitelný život (Nadace Partnerství a Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – Sever)
Lesní mateřské školy a školní zahrady a hřiště v přírodním stylu (MŠMT)
10. konference EVVO Pardubického kraje + dílna Multikulturní výchova v příběhu (Společnost pro Fair Trade)
2011
Hraní rolí jako metoda aktivního učení (Ostravská univerzita)
Seminář o Fair Trade (NaZemi)
11. konference EVVO Pardubického kraje + dílna Svět do všech předmětů (NaZemi)
2012
Lidská práva ve výuce (Amnesty International)
Kurz českého znakového jazyka (Bezhran o. s.) – nedokončen
Lidské zdroje v neziskovém sektoru (Nadace VIA)
12. konference EVVO Pardubického kraje + dílna Na stopě – začleňování globálních témat do výuky (Arpok)
2013
Zdravotník zotavovacích akcí (Skautské záchranné středisko)
Poznej svého teenagera (Šance pro Tebe)
13. konference EVVO Pardubického kraje + dílna Land art (Ekocentrum Sluňákov)
2014
Montessori kurz s MVDr. Evou Štarkovou (Aktivity každodenního života, Rozvíjení smyslů, Geometrie, Mateřský jazyk, Aritmetika I. a II, Kosmická výchova, Geografie, botanika, zoologie)
Kritické myšlení a globální témata (NaZemi)
Konceptuální učení – příprava dětí se spec. vzděl. potřebami na vstup do školy (Člověk v tísni)
14. konference EVVO Pardubického kraje + dílna Svět v jednom dni – rozvojová a environmentální témata v projektových dnech (Arpok)
Kresba pravou mozkovou hemisférou – tužka (Serafin)
Hejného metoda v matematice (E. Bomerová, J. Michnová)
2015
Vzdělávání dospívajících a jejich přirozené začleňování do společnosti (Claus-Dieter Kaul, Institut celostního učení)
Strukturování dramatu a zařazování aktivizujících metod dramatické výchovy ve vyučování (Jan Karaffa)
2016
Kurz Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet (Kritické myšlení, o.s.)
Montessori kurz s MVDr. Evou Štarkovou (Zlomky, Aritmetika III.)
Konference Cesty ke vzdělávání (Jenský kruh, z. s.)
16. konference EVVO Pardubického kraje + dílna Přírodní zahrada ve škole a školce
2016 – 2017
Diplomový kurz pedagogiky Montessori (Institut celostního učení)
2017
Konference Cesty ke vzdělávání (Jenský kruh, z. s.)

Hry intuitivní pedagogiky (Jan Hlaváč, LMŠ Palučiny)
17. konference EVVO Pardubického kraje + dílna Vázané stavby a prolézačky ze dřeva (Ekocentrum Paleta)
2018
Montessori terapie – přednáška Lore Anderlik
Montessori škola pro dospívající (Montessori MŠ a ZŠ Mozaika)
Konference Učíme pre život (Indícia)
Strukturované drama, poradní kruh, original play, dětská kresba (Vhledový seminář Asociace MIŠ)

Odborná praxe:
2000 – 2001
Pravidelná asistentská praxe ve třídách Začít spolu při ZŠ Horymírova v Ostravě a pedagogická praxe (výuka dramatické výchovy) na ZŠ Šeříková v Ostravě-Výškovicích
2006 – 2009
Asistentka integrovaných dětí, od 2007 učitelka v Montessori třídách při ZŠ Polabiny 1 v Pardubicích

2009 – 2014
Učitelka v Klubu domácího vzdělávání, od 2010 ZŠ Na rovině
2009 – 2012
Jednatelka o. s. Na rovině
2009 – 2011
Speciální pedagog projektu Škola v pohodě, NNO  Amalthea

od 2014
Učitelka v ZŠ Na rovině v Chrudimi
od 2015
Ředitelka v ZŠ Na rovině v Chrudimi

Lektorská činnost:
2008 – 2012
Semináře o komunikaci s dětmi a mezi dětmi s důrazem na vzájemný respekt a individuální přístup, pro dobrovolníky a pěstouny z NNO Amalthea.
2009
Seminář Tři pomocné kroky pro práci s dětmi, pro dobrovolníky z NNO Šance pro Tebe.
2012
Workshop o alternativních školách pro veřejnost, muzejní noc v Regionálním muzeu Mělník
2010-13
Pomůckové workshopy (Seznámení s principy Montessori materiálů a jejich výrobou)
2014
Besedy k filmu Všichni spolu (Člověk v tísni, Salinger, Amalthea)
Semináře o zakládání a provozování školy pro veřejnost (Jilemnice, Praha, Chrudim atp.)
2015 – 17
Seminář o práci s montessori materiálem ve výuce matematiky pro učitele ze speciálních škol

Workshopy „Jak se učí v Montessori“ pro rodiče
Jak psát slovní hodnocení (pro učitele, ředitele…)
Účast v panelových diskusích (Hradec Králové, Kutná Hora)
Matematika pro učitele z prvních trojročí

Publikační činnost:
HRÁZSKÁ, Jana: Zájem rodičů o alternativní formy primárního vzdělávání. / Parents‘ interest in alternative forms of primary education. / Učitelské listy, 11, 2003/04, č.3, s.9-10. 3 graf.

HRÁZSKÁ, Jana: Alternativní školy v ČR.
HRÁZSKÁ, Jana: O alternativním a inovativním vzdělávání
HRÁZSKÁ, Jana: Alternativní formy vzdělávání. Moderní vyučování, duben 2013