Jana Hrázská

Tel. 774 963 462
e-mail: jana.hrazska@narovine.eu

Dosažené vzdělání:
1998 – 2003
Ostravská universita, pedagogická fakulta: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, specializace dramatická výchova a alternativní formy primárního vzdělávání
2000 – 2001
Universita Palackého v Olomouci, pedagogická fakulta: Herní specialista – dramaterapeut

Další vzdělávání:
2000
Specializační studium pro Daltonské školy (Asociace Daltonských škol)
2001
Exkurze po alternativních školách v ČR (Začít spolu, Zdravá škola, škola s integrovanou tematickou výukou, Waldorfská škola, Škola hrou)

2004–2005
Kurzy Respektovat a být respektován (Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání)

Diplomový kurz Montessori pedagogiky (Společnost Montessori)
2006
Školení v poskytování první pomoci (Rescue Pardubice)
Dílna čtení (Kritické myšlení o. s.)
2009
Dílna čtení – cesta k rozečtení každého žáka (Kritické myšlení, o. s. – Praha)

9. konference EVVO Pardubického kraje + dílna Ekoprovoz škol (sdružení Tereza)
2010
Seminář komunikačních technik (ProfiKouč)

Strategické plánování
Artefiletický přístup jako proces sebepoznávání a osobnostního rozvoje skrze výtvarnou tvorbu
Krajská konference nestátních neziskových organizací
Jak prodat své téma médiím (Nadace Via)
Škola pro udržitelný život (Nadace Partnerství a Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – Sever)
Lesní mateřské školy a školní zahrady a hřiště v přírodním stylu (MŠMT)
10. konference EVVO Pardubického kraje + dílna Multikulturní výchova v příběhu (Společnost pro Fair Trade)
2011
Hraní rolí jako metoda aktivního učení (Ostravská univerzita)
Seminář o Fair Trade (NaZemi)
11. konference EVVO Pardubického kraje + dílna Svět do všech předmětů (NaZemi)
2012
Lidská práva ve výuce (Amnesty International)
Kurz českého znakového jazyka (Bezhran o. s.) – nedokončen
Lidské zdroje v neziskovém sektoru (Nadace VIA)
12. konference EVVO Pardubického kraje + dílna Na stopě – začleňování globálních témat do výuky (Arpok)
2013
Kurz českého znakového jazyka (bezhran o. s.)
Zdravotník zotavovacích akcí (Skautské záchranné středisko)
Poznej svého teenagera (Šance pro Tebe)
13. konference EVVO Pardubického kraje + dílna Land art (Ekocentrum Sluňákov)
2014
Montessori kurz s MVDr. Evou Štarkovou (Aktivity každodenního života, Rozvíjení smyslů, Geometrie, Mateřský jazyk, Aritmetika I. a II, Kosmická výchova, Geografie, botanika, zoologie)
Kritické myšlení a globální témata (NaZemi)
Konceptuální učení – příprava dětí se spec. vzděl. potřebami na vstup do školy (Člověk v tísni)
14. konference EVVO Pardubického kraje + dílna Svět v jednom dni – rozvojová a environmentální témata v projektových dnech (Arpok)
Kresba pravou mozkovou hemisférou – tužka (Serafin)
Hejného metoda v matematice (E. Bomerová, J. Michnová)
2015
Vzdělávání dospívajících a jejich přirozené začleňování do společnosti (Claus-Dieter Kaul, Institut celostního učení)
Strukturování dramatu a zařazování aktivizujících metod dramatické výchovy ve vyučování (Jan Karaffa)
GRV seminář „Poznáváme svět“ (Arpok)
Krajská konference EVVO (Ekocentrum Paleta)
2016
Kurz Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet (Kritické myšlení, o.s.)
Montessori kurz s MVDr. Evou Štarkovou (Zlomky, Aritmetika III.)
Konference Cesty ke vzdělávání (Jenský kruh, z. s.)
16. konference EVVO Pardubického kraje + dílna Přírodní zahrada ve škole a školce
2016 – 2017
Diplomový kurz pedagogiky Montessori (Institut celostního učení)
2017
Konference Cesty ke vzdělávání (Jenský kruh, z. s.)

Hry intuitivní pedagogiky (Jan Hlaváč, LMŠ Palučiny)
17. konference EVVO Pardubického kraje + dílna Vázané stavby a prolézačky ze dřeva (Ekocentrum Paleta)
2018
Montessori terapie – přednáška Lore Anderlik
Montessori škola pro dospívající (Montessori MŠ a ZŠ Mozaika)
Konference Učíme pre život (Indícia)
Strukturované drama, poradní kruh, original play, dětská kresba (Vhledový seminář Asociace MIŠ)
2019
Hudební workshop „S etnickými písničkami kolem světa“ (Daniela Simonová, MŠ PlayWisely)
Konference Učíme pre život (Indícia)
Hry na školy v přírodě a pobytové akce (Zřetel s.r.o.)
Inkluzivní vzdělávání v Montessori školách (Claus – Dieter Kaul, Erudio Montessori)
Víkendové setkání malých inovativních škol – beseda o propojení formálního a neformální vzdělávání, workshopy preventistů, kreativní partnerství, animační dílna, robotika, hry do hudebky (Asociace MIŠ)
Kurz komunikačních dovedností (P. Sedláček, Nespire)
2021
AMI Montessori 12-18 Orientation (AMI) – nedokončeno
2022
Konference Schoolink – Mezinárodní vzdělávání, Programování a robotika, Výtvarné a hudební aktivity online (Dům zahraniční spolupráce)
Základní školní lyžování (Zřetel s.r.o.)
2023
Konference Schoolink – 
Finanční řízení projektů mobilit osob, Příprava dlouhodobých mobilit žáků, Neformální vzdělávání – portfolio příležitostí (Dům zahraniční spolupráce)
ICT a digitální kompetence pro pedagogy, práce s robotickými pomůckami, jak předcházet neuváženému užívání digitálních technologií (Malá technika z. ú.)
Krajská konference EVVO Pardubického kraje na téma Ochrana biodiverzity
Didaktické hry pro rozvoj environmentálního myšlení (Mgr. Tomáš Brabenec)
2024
Konference Učíme pre život v Popradě

Odborná praxe:
2000 – 2001
Pravidelná asistentská praxe ve třídách Začít spolu při ZŠ Horymírova v Ostravě a pedagogická praxe (výuka dramatické výchovy) na ZŠ Šeříková v Ostravě-Výškovicích
2006 – 2009
Asistentka integrovaných dětí, od 2007 učitelka v Montessori třídách při ZŠ Polabiny 1 v Pardubicích

2009 – 2014
Učitelka v Klubu domácího vzdělávání, od 2010 ZŠ Na rovině
2009 – 2012
Jednatelka o. s. Na rovině
2009 – 2011
Speciální pedagog projektu Škola v pohodě, NNO  Amalthea

od 2014
Učitelka v ZŠ Na rovině v Chrudimi
od 2015
Ředitelka v ZŠ Na rovině v Chrudimi

Lektorská činnost:
2008 – 2012
Semináře o komunikaci s dětmi a mezi dětmi s důrazem na vzájemný respekt a individuální přístup, pro dobrovolníky a pěstouny z NNO Amalthea.
2009
Seminář Tři pomocné kroky pro práci s dětmi, pro dobrovolníky z NNO Šance pro Tebe.
2012
Workshop o alternativních školách pro veřejnost, muzejní noc v Regionálním muzeu Mělník
2010-13
Pomůckové workshopy (Seznámení s principy Montessori materiálů a jejich výrobou)
2014
Besedy k filmu Všichni spolu (Člověk v tísni, Salinger, Amalthea)
Semináře o zakládání a provozování školy pro veřejnost (Jilemnice, Praha, Chrudim atp.)
2015 – 17
Seminář o práci s montessori materiálem ve výuce matematiky pro učitele ze speciálních škol

Workshopy „Jak se učí v Montessori“ pro rodiče
Jak psát slovní hodnocení (pro učitele, ředitele…)
Účast v panelových diskusích (Hradec Králové, Kutná Hora)
Matematika pro učitele z prvních trojročí
2019
Vyučování ve věkově smíšených skupinách (konference Učíme pre život v Popradě)
2021
Uplatnění absolventů ZŠ s Montessori programem v dalším vzdělávání (konference Vzdělávání pro 21. století ve Zlíně)
2022
Inspirace pro práci s dětmi venku i uvnitř (SOU včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.)

Publikační činnost:
HRÁZSKÁ, Jana: Zájem rodičů o alternativní formy primárního vzdělávání. / Parents‘ interest in alternative forms of primary education. / Učitelské listy, 11, 2003/04, č.3, s.9-10. 3 graf.

alternativnískoly.cz
HRÁZSKÁ, Jana: O alternativním a inovativním vzdělávání
HRÁZSKÁ, Jana: Alternativní formy vzdělávání. Moderní vyučování, duben 2013