Alžběta Myšková

Tel. 776 563 014
e-mail: alzbeta.myskova@narovine.eu

betka

Dosažené vzdělání:
2008
Technická univerzita v Liberci, Pedagogická fakulta: Speciální pedagogika

Další vzdělávání:
2004
Specializační studium speciální pedagogiky pro učitelky MŠ a vychovatele, Pedagogická fakulta Technické univerzity v Liberci

Kurz pedagogiky pro vychovatele, Pedagogická fakulta Technické univerzity v Liberci
2012
Lidská práva ve výuce (Amnesty International)

Kurz českého znakového jazyka (Bezhran o. s.) – nedokončen
2014

Montessori kurz s MVDr. Evou Štarkovou (Aktivity každodenního života, Rozvíjení smyslů, Geometrie, Mateřský jazyk, Aritmetika I. a II, Kosmická výchova, Geografie, botanika, zoologie)
Kresba pravou mozkovou hemisférou – tužka (Serafin)
2015
Percepční a motorická oslabení ve školní praxi – individuální program založený na percepčních, kognitivních a motorických nápravných cvičeních určených pro jedince od předškoláka až do dospělosti (Prodys)

2016
Kurz Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet (Kritické myšlení, o.s.)
Montessori kurz s MVDr. Evou Štarkovou (Zlomky, Aritmetika III.)
Kurz první pomoci (PMeduca)
2016 – 2017
Diplomový kurz pedagogiky Montessori (Institut celostního učení)

Odborná praxe:
2008 – 2009
Pedagogická asistentka v Montessori třídě při ZŠ Polabiny 1 v Pardubicích

2009 – 2010
Pedagogická asistentka v Klubu domácího vzdělávání Na rovině

od 2015
Pedagogická asistentka v ZŠ Na rovině v Chrudimi
od 2017
Školní asistentka v MŠ Na rovině v Chrudimi
aktuálně na mateřské